A Shell Hungary zRt „Mindenki nyerhet” elnevezésű promóciójának Promóciós Szabályzata

A Shell Hungary zRt. (székhely: 1117 Budapest, Alíz u. 2., cégjegyzékszám: 01-10-042420)–továbbiakban: Szervező–„Mindenki nyerhet” elnevezéssel promóciót szervez–továbbiakban: Promóció–, amelynek szabályait Szervező a jelen Promóciós Szabályzatban–továbbiakban: Promóciós Szabályzat-határozza meg.

1. A Promócióban történő részvétel feltételei, a Játékszelvények kiadása

1.1. A Promócióban részt vehet minden 18. életévét betöltött, cselekvőképes, magyarországi kézbesítési címmel rendelkező természetes személy – továbbiakban: Játékos –, aki az alábbi 2. pontban meghatározott Promóciós Időszak alatt bármely magyarországi Shell töltőállomáson – továbbiakban: Töltőállomás – legalább 25 liter Shell FuelSave Euro 95, Shell FuelSave Diesel, Shell V-Power Nitro+ Euro 95, Shell V-Power Nitro+ Racing vagy Shell V-Power Nitro+ Diesel, LPG (autógáz) üzemanyagot – továbbiakban: Üzemanyag – vásárol, a fizetés előtt a Töltőállomás pénztáránál kéri, és átveszi a jelen Promóciós Szabályzat 1. számú mellékletében szereplő játékszelvényt – továbbiakban: Játékszelvény. A Játékszelvény az alábbi 3. pontban meghatározott két részből áll: Ajándékszelvény és Promóciós Szelvény.

1.2. A Szervező a Promóciót kizárólag az 1.1. pont szerinti magánszemélyek részére hirdeti meg, amelyre tekintettel a Promócióban nem vehet részt azon vásárló, aki az Üzemanyag ellenértékét euroShell, Esso vagy DKV kártyával kívánja kiegyenlíteni, valamint azon vásárló sem, aki vásárlásáról Áfás számlát kér.

1.3. A vásárló 25 liter mennyiséget meghaladó Üzemanyag vásárlása esetén is csak egy Játékszelvényt kap.

1.4. Szervező a jelen Promócióban részt vevő ClubSmart kártyabirtokosoknak a vásárlásért járó ClubSmart pontot jóváírja a ClubSmart Program Működési Szabályzatában foglaltaknak megfelelően. A vásárló a Promóciós Időszak alatt a Töltőállomásokon a „ClubSmart pontokért üzemanyag-kedvezmény” elnevezésű Promócióban párhuzamosan is részt vehet. Egyéb, a Töltőállomásokon futó Üzemanyaggal kapcsolatos promóció és a jelen Promóció együttes és egyidejű igénybevételének lehetősége tekintetében a másik promóció szabályzata az irányadó.

1.5. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Promócióban való részvételére a jelen Promóciós Szabályzat rendelkezései vonatkoznak. A Játékos a Játékszelvény átvételével, továbbá az annak részét képező Ajándékszelvény beváltásával, illetve a Promóciós Szelvényen szereplő kód elküldésével vagy feltöltésével a jelen Promóciós Szabályzat rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el.

2. A Promóció időtartama

2.1. Promóciós Időszak: 2014. június 30. napja 00:00 óra és 2014. szeptember 28. napja 24:00 óra közötti időszakot jelenti.

2.2. Beváltási Időszak: 2014. június 30. és 2014. október 15. vagy 31. napja közötti - az Ajándékszelvényen történt megjelölés szerinti – időszakot jelenti.

3. A Játékszelvény

3.1. A Játékszelvény mintáját jelen Promóciós Szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza. A Játékszelvény piros színű, 9,9 x 7 cm nagyságú, szöveget és képet tartalmazó, téglalap alakú papírkártya, amely az alábbi két részből áll.

3.2. Ajándékszelvény

3.2.1. A Játékszelvény jobb oldala az ún. Ajándékszelvény – továbbiakban: Ajándékszelvény –, amelyről a perforált fedőréteg eltávolítása után ismerhető meg, hogy a Játékos az alábbi 3.2.3. pontban meghatározott táblázatban feltüntetett ajándékok – továbbiakban: Ajándék vagy (A) – közül melyik átvételére, illetve az Ajándékszelvény felmutatásával mely kedvezmény – továbbiakban: Kedvezmény vagy (K) – igénybevételére jogosult.

3.2.2. A Játékos az Ajándékszelvényt a Beváltási Időszak alatt válthatja be, Ajándékok esetén a Shell Töltőállomásokon, Kedvezmény esetén a Kedvezményt nyújtó partnereknél – a továbbiakban: Partner, illetve az autómosási Kedvezmény esetén a jelen Promóciós Szabályzat 2. számú mellékletében kijelölt Töltőállomásokon.

3.2.3. A Promóció során megszerezhető Ajándékok és Kedvezmények:

Ajándékszelvény felhasználható Ajándék (A)/ Kedvezmény (K) Beváltási Időszak
magyarországi Shell Töltőállomáson 1 db ’Ambi Pur Car’ autóillatosító (A)* 2014. június 30. – 2014. október 15.
magyarországi Shell Töltőállomáson 1 db 0,33 literes XIXO limonádé (A)* 2014. június 30. – 2014. október 15.
magyarországi Shell Töltőállomáson 1 db 50 gr CORNY szelet (A)* 2014. június 30. – 2014. október 15.
magyarországi Shell Töltőállomáson 1 db 55 gr MIG21 szelet (A)* 2014. június 30. – 2014. október 15.
magyarországi Shell Töltőállomáson 1 db 0,5 l Monster energiaital (A)* 2014. június 30. – 2014. október 15.
A Promóciós Szabályzatban kijelölt magyarországi Shell Töltőállomáson** Perfect Shine típusú autómosás árából 15% kedvezmény (K) 2014. június 30. – 2014. október 31.
magyarországi McDonald's étteremben*** 2 Big Mac szendvics, 2 közepes burgonyával 1500,- Ft (K) 2014. június 30. – 2014. október 31.
magyarországi Baumax áruházban 500,- Ft kedvezmény 4000,- Ft összegű termékvásárlás esetén (K)**** 2014. június 30. – 2014. október 15.
magyarországi LIBRI üzletekben, valamint a www.libri.hu oldalon 15 % minden könyvre és hangoskönyvre (K) 2014. június 30. – 2014. október 31.
magyarországi Fressnapf üzletekben 500,- Ft kedvezmény, 5000,- Ft összegű vásárlás felett (K)**** 2014. június 30. – 2014. október 31.
magyarországi Fressnapf üzletekben 1000,- Ft kedvezmény, 10.000,- Ft összegű vásárlás felett (K)***** 2014. június 30. – 2014. október 31.

*Az adott Töltőállomási készlet erejéig érvényes.

** A kijelölt Töltőállomásokat a jelen Promóciós Szabályzat 2. számú Melléklete tartalmazza.

*** A McReggelit árusító éttermekben minden nap 10.30 után vehető igénybe a Kedvezmény.

**** A bauMax áruházakban elérhető szolgáltatásokra a Kedvezmény nem érvényes.

***** A Fressnapf üzletekben a Kedvezmény kizárólag állateledel és felszerelési cikkek vásárlására érvényes.

3.2.4. Amennyiben a Játékos az Ajándékszelvényen feltüntetett Ajándékot át kívánja venni a Töltőállomáson, úgy a Játékszelvényt a középső perforált résznél ketté kell tépni, és az Ajándékszelvényt a Töltőállomás pénztárosának át kell adnia, aki az Ajándékszelvény ellenében átadja a Játékos részére az Ajándékot. Ajándék kizárólag a Beváltási Időszakban vehető át a Töltőállomáson, annak elteltével a Szervező Ajándékot már nem ad ki. Ajándékot az Ajándékszelvény átadásának pillanatában, az adott Töltőállomáson rendelkezésre álló árukészlet erejéig ad át a Szervező. Abban az esetben, ha adott Töltőállomáson az Ajándék elfogyott és a készlet nem áll rendelkezésre, akkor a Játékos a Beváltási Időszak alatt bármely Töltőállomáson az Ajándékszelvényt – szintén a készlet erejéig - beválthatja.

3.2.5. Amennyiben a Játékos az Ajándékszelvényen feltüntetett Kedvezményt kívánja igénybe venni, akkor a Játékszelvényt a középső perforált résznél ketté kell tépni, és az Ajándékszelvényt a Kedvezményt nyújtó Partner részére kell átadnia a Beváltási Időszak alatt, illetve autómosási Kedvezmény esetén a 2. számú mellékletben meghatározott kijelölt Töltőállomáson. A Kedvezmény igénybevétele az Ajándékszelvényen levő információk alapján történik. Az egyes Kedvezmény-érvényesítési feltételekről a Játékos a Partnereknél érdeklődhet.

3.2.6. Az Ajándékszelvény készpénzre nem váltható, értékéből készpénz vissza nem adható. Az Ajándékszelvény beváltásakor más kedvezmény, akció nem vehető igénybe, egyszerre egy eredeti Ajándékszelvény használható fel.

3.3. Promóciós Szelvény

3.3.1. A Játékszelvény bal oldala az ún. Promóciós Szelvény – a továbbiakban: Promóciós Szelvény -, amelyről a perforált fedőréteg eltávolítása után olvasható a promóciós kód – továbbiakban: Promóciós Kód. (Promóciós Kód minta: A2B4C6D8; a Promóciós Kód csupa nagy betűket (A-Z) és számokat (1-9) tartalmaz.)

3.3.2. A Játékos a Promóciós Kód felhasználásával részt vehet a Szervező által meghirdetett nyereményjátékban, amelynek során heti sorsolásra – a továbbiakban: Heti Sorsolás –, havi sorsolásra – a továbbiakban: Havi Sorsolás –, illetve főnyeremény sorsolásra kerül sor – a továbbiakban: Főnyeremény Sorsolás, a továbbiakban ezek bármelyike és együttesen is: Sorsolás. A Promócióval összefüggésben összesen 13 Heti Sorsolásra, 3 Havi Sorsolásra és 1 Főnyeremény Sorsolásra kerül sor a jelen Promóciós Szabályzat szerinti feltételekkel.

4. A Promóciós Kód elküldése és feltöltése

4.1. A Promóciós Kód elküldése SMS üzenetben

4.1.1. A Játékos a Promóciós Kódot a +36303444345 mobiltelefonszámra alapdíjas SMS-üzenetben küldheti a Sorsolásban történő részvételhez. A Promóciós Kódot a Promóciós Szelvényen feltüntetett formátumban, karakter helyesen kell elküldeni. A Játékos egy SMS-üzenetben csak egy Promóciós Kódot küldhet el.

4.1.2. Szervező kizárólag magyarországi 20, 30, 31, 70-es előhívóval rendelkező mobiltelefonról feltöltött Promóciós Kódot fogad el és rögzít. A Játékos az általa elküldött SMS-üzenetért saját mobilszolgáltatója által közzétett és saját előfizetésének megfelelő díjszabásban meghatározott normál sms-küldési díjat fizeti. Vezetékes telefonszámról küldött SMS-üzenetet a Szervező nem fogad. Internetről küldött, egyéni azonosításra alkalmatlan, egyedi telefonszámot nem tartalmazó SMS üzenettel a Sorsolásban részt venni nem lehet. Az SMS-üzenet díján felül a külföldi hálózat használatából eredő esetleges extra költség a Játékost terheli.

4.1.3. Promóciós Kód kizárólag a Promóciós Időszak alatt küldhető el SMS üzenetben.

4.2. A Promóciós Kód feltöltése a Weboldalra

4.2.1. A Promóciós Kódot a Játékos a www.shell.hu weboldalon – továbbiakban: Weboldal – a Promóció felületén online is feltöltheti a Sorsolásban történő részvételhez. A Promóciós Kódot a Promóciós Szelvényen feltüntetett formátumban, karakter helyesen kell feltölteni a Weboldalra. A Játékos egyszerre csak egy Promóciós Kódot tölthet fel a Weboldalon.

4.2.2. A Weboldalon a Promóciós Kód feltöltéséhez minden alkalommal a Játékosnak meg kell adnia a következő adatait: név, e-mail cím, telefonszám, (kizárólag magyarországi vezetékes, vagy 20, 30, 31, 70-es előhívóval rendelkező mobiltelefonszám adható meg), kézbesítési cím. A fenti kötelező adatok megadása hiányában a Játékos Promóciós Kódot a Weboldalon keresztül nem tud feltölteni.

4.2.3. Promóciós Kód kizárólag a Promóciós Időszak alatt tölthető fel a Weboldalra.

4.3. A Szervező Weboldalán extra 100 ClubSmart Bónuszpont gyűjtése

4.3.1. Szervező a ClubSmart kártyabirtokosok részére extra 100 ClubSmart Bónuszpontot ír jóvá, amennyiben:

 • a Promóciós Kód feltöltésekor a 4.2.2. pontban meghatározott adatait megadta,
 • kitöltötte a Weboldalon a saját ClubSmart kártyaszámát és az eredeti ClubSmart kártya regisztráció során megadott születési dátumát; és
 • hozzájárul, hogy részére a ClubSmart program marketing célú üzeneteket küldjön.

4.3.2. Szervező a ClubSmart felület kitöltését követő 30 napon belül írja jóvá a ClubSmart Bónuszpontokat. Egy ClubSmart kártyabirtokos egyszer jogosult a 100 ClubSmart Bónuszpont jóváírására. A 100 ClubSmart Bónuszpont felírásával és további, a ClubSmart Programmal kapcsolatos kérdésekkel a Játékos a ClubSmart Ügyfélszolgálatot keresheti, munkanapokon 8-18 óráig az 1-777-9001-es telefonszámon vagy a e-mail címen.

4.3.3. Egyebekben a ClubSmart Programra és pontgyűjtésre a ClubSmart Program Működési Szabályzata vonatkozik.

4.4. Közös szabályok (Promóciós Kód SMS-ben történő elküldése vagy Weboldalra feltöltése körében)

4.4.1. A Promóciós Kód elküldését vagy feltöltését követően a Promóciós Szelvényt 2014. október 31-ig meg kell őrizni, mert a nyereményeket átvenni kizárólag a Promóciós Szelvény bemutatásával lehet. A Promóciós Szelvény mellett szükséges a vásárláskor kapott nyugta megőrzése is, a nyeremény átvételéhez a Promóciós Szelvényen túl, a nyugta bemutatása is szükséges.

4.4.2. Egy Promóciós Kód csak egyszer küldhető el, illetve tölthető fel a Promócióban. Másodszori beküldés esetén a Szervező érvénytelen kódként kezeli a másodszor beküldött Promóciós Kódot.

4.4.3. A Szervező a Promócióban történő részvételről visszaigazolást küld a Játékos részére: SMS üzenet sikeres fogadása esetén válasz SMS üzenetben, Weboldalon történő regisztráció esetén a Promóciós Kód sikeres feltöltését követően a Weboldalon megjelenő online üzenetben.

4.4.4. A Promóciós Időszak előtt és a Promóciós Időszak lejártát (azaz 2014. szeptember 28. napjának 24.00 óráját) követően beérkezett Promóciós Kódok érvénytelenek, részvételre nem jogosítanak. Hamisított vagy bárhogyan manipulált, nem a Szervező által kibocsátott Promóciós Szelvények valamint Promóciós Kódok érvénytelenek és nem vehetnek részt a Promócióban; amennyiben a Szervező ilyet észlel, az adott Játékost a teljes Promócióból kizárja.

4.4.5. A Szervező a Promócióból kizárja azt a Játékost, aki a Promóció Weboldalának feltörésével, robot- vagy spam program használatával, vagy egyéb csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.

4.5. Kizárás

4.5.1. Amennyiben Szervező a Játékost kizárja a Promócióból, úgy a Játékos a továbbiakban a Sorsolásban nem vehet részt, és a kizárás alapját képező Promóciós Kódok érvénytelenítésre kerülnek, azok a továbbiakban nem használhatóak fel.

4.5.2. Azonos mobiltelefonszámról több – a fenti feltételeknek megfelelő – Promóciós Kód is beküldhető külön-külön SMS üzenetben, azzal, hogy azonos mobiltelefonszámról naptári hetenként (hétfőtől 00:00 órától vasárnap 24:00 óráig) maximum 30 Promóciós Kódot fogad a Szervező, az ezeket meghaladó számú Promóciós Kód feltöltését követően a Szervező a Játékost jogosult a Promócióból kizárni.

4.5.3. A Játékos több Promóciós Kódot is feltölthet a Weboldalon azzal, hogy azonos Játékostól naptári hetenként (hétfőtől 00:00 órától vasárnap 24:00 óráig) maximum 30 Promóciós Kódot fogad a Szervező, az ezeket meghaladó Promóciós Kód feltöltését követően a Szervező a Játékost jogosult kizárni.

4.5.4. Amennyiben a Játékos a Promóció ideje alatt 30-nál több érvénytelen Promóciós Kódot küld el SMS üzenetben, vagy tölt fel a Weboldalon, akkor a Játékos a Promócióból kizárásra kerül a Szervező által, a Promócióban nem vehet részt a továbbiakban.

4.5.5. Abban az esetben, ha a Promóció Időszaka alatt a Játékos SMS üzenetben is küld Promóciós Kódot és a Weboldalon is tölt fel Promóciós Kódot, akkor a Szervező által működtetett rendszer a megadott mobiltelefonszám azonossága esetén összeadja a 4.5.2-4.5.4 szerinti Promóciós Kódok számát.

5. A Sorsolás

5.1. A Sorsolásban nem vehetnek részt a Szervező alkalmazottai és azok közeli hozzátartozói, továbbá a Promóció szervezésében és lebonyolításában közreműködő más gazdálkodó szervezetek, ügynökségek munkatársai és azok közeli hozzátartozói. Közeli hozzátartozónak minősülnek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény – továbbiakban Ptk. – 8:1 § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott személyek.

5.2. A Sorsolásokon az alábbi 5.6. pontban megjelölt heti nyeremények – a továbbiakban: Heti Nyeremény – , illetve az 5.8. pontban megjelölt havi nyeremények – a továbbiakban: Havi Nyeremény –, illetve a 6. pontban megjelölt főnyeremény – a továbbiakban: Főnyeremény, továbbiakban ezek bármelyike és együttesen is: Nyeremény – kerül kisorsolásra.

5.3. A Szervező a Heti Nyeremények és Havi Nyeremények vonatkozásában a nyerő időpontokat (amely dátum, óra, perc, másodperc pontossággal kerül meghatározásra) – továbbiakban: Nyerő Időpont – előre sorsolja ki közjegyző jelenlétében, a véletlenszerűség elvének eleget tevő számítógépes program útján, a Promóciós Időszak kezdő napja előtt.

5.4. A Heti Nyeremények tekintetében a Promóciós Időszak alatt hetente 3 darab, a Havi Nyeremények tekintetében havonta 3 darab Nyerő Időpont kerül előre kisorsolásra, az alábbiak szerint meghatározott sorsolási időszakokban – továbbiakban Sorsolási Időszak.

5.5. Heti Sorsolási Időszakok:

 • 2014. június 30. 00:00 – július 6. 24:00
 • 2014. július 7. 00:00 – július 13. 24:00
 • 2014. július 14. 00:00 – július 20. 24:00
 • 2014. július 21. 00:00 – július 27. 24:00
 • 2014. július 28. 00:00 – augusztus 3. 24:00
 • 2014. augusztus 4. 00:00 – augusztus 10. 24:00
 • 2014. augusztus 11. 00:00 – augusztus 17. 24:00
 • 2014. augusztus 18. 00:00 – augusztus 24. 24:00
 • 2014. augusztus 25. 00:00 – augusztus 31. 24:00
 • 2014. szeptember 1. 00:00 – szeptember 7. 24:00
 • 2014. szeptember 8. 00:00 – szeptember 14. 24:00
 • 2014. szeptember 15. 00:00 – szeptember 21. 24:00
 • 2014. szeptember 22. 00:00 – szeptember 28. 24:00

A Heti Sorsoláson egy adott Heti Sorsolási Időszak tekintetében azon Promóciós Kódok vesznek részt, amelyeket a Heti Sorsolási Időszak alatt küldtek be/töltöttek fel a Szervező szerverére. A beküldési/feltöltési időpont tekintetében a Szervező szervere által rögzített időpont irányadó.

5.6. A Promóció során hetente a Heti Sorsolási Időszak tekintetében az alábbi Heti Nyeremények kerülnek kisorsolásra:

 • 1 db Philips Saeco Poemia Manuális eszpresszógép HD8325/79;
 • 1 db Nokia Lumia 630 DualSIM kártyafüggetlen mobiltelefon;
 • 1 db 2 fő részére két éjszakára szóló, félpanziós ellátásra jogosító, a Danubius Zrt. – Danubius Health Spa Resort Hévíz/ Hévíz, Danubius Health Spa Resort Sárvár/Sárvár, Hotel Palatinus City Center/Pécs, Hotel Rába City Center/Győr szálloda egyikében felhasználható utalvány

A Heti Nyeremények részletes leírása a www.shell.hu weboldalon tekinthető meg.

5.7. Havi Sorsolási Időszakok

 • 2014. június 30. 00:00 – július 31. 24:00
 • 2014. augusztus 1. 00:00 – augusztus 31. 24:00
 • 2014. szeptember 1. 00:00 – szeptember 28. 24:00

A Havi Sorsoláson egy adott Havi Sorsolási Időszak tekintetében azon Promóciós Kódok vesznek részt, amelyeket a Havi Sorsolási Időszak alatt küldtek be/töltöttek fel a Szervező szerverére. A beküldési/feltöltési időpont tekintetében a Szervező szervere által rögzített időpont irányadó.

5.8. A Promóció során havonta a Havi Sorsolási Időszak tekintetében az alábbi Havi Nyeremények kerülnek kisorsolásra:

 • 1 db Nokia Lumia 930 kártyafüggetlen Mobiltelefon;
 • 2 db 2 fő részére két éjszakára szóló, all inclusive ellátásra jogosító, a Danubius Zrt. – Danubius Health Spa Resort Aqua/ Hévíz, Danubius Health Spa Resort Bük/Bük szálloda egyikében felhasználható utalvány

A Havi Nyeremények részletes leírása a www.shell.hu weboldalon tekinthető meg.

5.9. Az a Játékos nyer – továbbiakban: Nyertes –, akinek a kisorsolt Nyerő Időpontban – vagy a Nyerő Időpont után közvetlenül elsőként – a Szervező szerverére érvényes Promóciós Kódja érkezik be. A beküldési/feltöltési időpont tekintetében a Szervező szervere által rögzített időpont irányadó. Szervező szervere a beérkező Promóciós Kódokat a Promóciós Időszak alatt folyamatosan fogadja, azonban nyerési lehetőséget Szervező kizárólag a Nyerő Időpontokban biztosít.

5.10. Abban az esetben, ha valamely, jelen Promóciós Szabályzat szerint szabályszerűen elküldött/feltöltött Promóciós Kód nyert a Heti Sorsoláson, akkor az elküldési/feltöltési időpont által meghatározott Havi Sorsolási Időszak vonatkozásában a Havi Sorsoláson már ugyanazon Promóciós Kód nem vehet részt. Hasonlóképpen, ha egy Promóciós Kód nyert a Heti Sorsoláson vagy a Havi Sorsoláson, ugyanazon Promóciós Kód nem vehet részt a Főnyeremény Sorsoláson.

5.11. A Nyeremény készpénzre nem váltható és más Nyereményre nem cserélhető.

6. A Főnyeremény Sorsolás

6.1. A Promóció Főnyereménye:

1 db lángvörös Renault Clio Techno Feel 1.2 16 V 75 típusú személygépkocsi.

A Főnyeremény részletes leírása a www.shell.hu weboldalon tekinthető meg.

6.2. A Főnyeremény tekintetében a Szervező nem előre kisorsolt időpontot állapít meg, hanem az SMS üzenetben beküldött vagy Weboldalon feltöltött Promóciós Kódok közül, a véletlenszerűség elvének eleget tevő számítógépes program útján, 2014. október 2. napján 10 órakor, közjegyző jelenlétében, az A4C Marketing Kft irodájában (1092 Budapest Bakáts tér 2.) sorsol ki egy Főnyeremény nyertest. A Főnyeremény nyertese – továbbiakban: Főnyeremény Nyertes – az lesz, aki által beküldött vagy feltöltött Promóciós Kódot a Főnyeremény Sorsolása során a Szervező kisorsolja.

6.3. A Főnyeremény sorsolásán minden érvényesen feltöltött Promóciós Kód részt vesz, kivéve azokat, amelyekkel a Promóció során korábban már Heti Nyereményeket vagy Havi Nyereményeket nyertek.

6.4. A Szervező a Főnyeremény Sorsolás alkalmával 10 darab Promóciós Kódot, mint tartaléknyertest – továbbiakban: Tartaléknyertes – is kisorsol, arra az esetre, ha az elsőként kisorsolt Főnyeremény Nyertes a 7.2. pontban leírtak szerinti határidővel nem elérhető vagy a Promóciós Szelvényt és a vásárlást igazoló nyugtát a 7.2.2. pont leírtak szerint bemutatni nem tudja. Ez esetben a Tartaléknyertes beemelésére vonatkozóan szintén a 7.2.2. pontban leírtak az irányadóak. A Tartaléknyertesek kisorsolásuk sorrendjében válnak jogosulttá a Főnyereményre.

7. A Nyertesek tájékoztatása

7.1. Nyertesek tájékoztatása

7.1.1. A Szervező a Nyerteseket a Sorsolási Időszakot követő héten tájékoztatja a Heti vagy Havi Nyereményről, az alábbiak szerint:

 • az SMS üzenetben beérkezett Promóciós Kóddal nyert Nyertes SMS üzenetben kap tájékoztatást Szervezőtől arról, hogy Nyereményt nyert, és a Szervező kéri a Nyertest, hogy kézbesítési címét adja meg annak érdekében, hogy a Nyereményt a Nyertes részére Szervező eljuttassa. Ha a Nyertes a Szervező SMS üzenetének elküldését követő 7 naptári napon belül nem jelentkezik, nem érhető el, vagy nem adja meg nevét és kézbesítési címét a Nyeremény postázásához, úgy a Nyertes kizárásra kerül, helyette az időrendben következő érvényes, a szerverre beérkezett Promóciós Kódot elküldő/feltöltő Játékost tekinti Szervező Nyertesnek. Az új Nyertest – amennyiben SMS üzenetben küldte be Promóciós Kódját – Szervező hasonló módon értesíti a Nyereményéről. A Szervező ezen mechanizmus szerint legkésőbb 2014. október 31-ig folytatja a soron következő érvényes SMS üzenetben beérkező Promóciós Kód Játékosát elérni.
 • A Promóciós Kódot a Weboldalon keresztül feltöltött Nyertesek a regisztráció során megadott e-mail címen kapnak tájékoztatást arról, hogy nyertek, és Nyereményük a regisztráció során megadott kézbesítési címre kerül kiküldésre.

7.1.2. A Szervező a Heti vagy Havi Nyeremény kézbesítése előtt kérheti, hogy a Nyertes a nyertes Promóciós Kódot tartalmazó Promóciós Szelvényt és a vásárlást igazoló nyugtát küldje meg a részére fizikailag postán, vagy elektronikus úton e-mail útján. Ha a Nyertes nem küldi meg a nyertes Promóciós Szelvényt és a vásárlási nyugtát a Szervező részére a felhívástól számított 7 naptári napon belül, vagy úgy nyilatkozik, hogy ezen dokumentumokat bemutatni nem tudja akkor a Nyertes kizárásra kerül, és a Játékos helyébe az időrendben következő beérkező Promóciós Kódot beküldő vagy feltöltő Játékos lép be Nyertesként, a Nyereményre ez az újabb Játékos jogosult.

7.2. Főnyeremény Nyertesének tájékoztatása

7.2.1. A Főnyeremény Nyertesét a Szervező a Főnyeremény Sorsolást követően haladéktalanul tájékoztatja e tényről a fenti 7.1. pontban leírtak alkalmazásával.

7.2.2. Amennyiben a Főnyeremény Nyertese a Szervező értesítését követő 7 naptári napon belül nem jelentkezik vagy nem érhető el, úgy a Főnyeremény Sorsoláson kisorsolt soron következő Tartaléknyertest keresi meg a Szervező a Főnyeremény átadása érdekében.

7.2.3. A Szervező a Főnyeremény kézbesítése előtt kérheti, hogy a Nyertes a nyertes Promóciós Kódot tartalmazó Promóciós Szelvényt és a vásárlást igazoló nyugtát küldje meg a részére fizikailag postán, vagy elektronikus úton e-mail útján. Ha a Főnyeremény Nyertese nem küldi meg a nyertes Promóciós Szelvényt és a vásárlási nyugtát a Szervező részére a felhívástól számított 7 naptári napon belül, vagy úgy nyilatkozik, hogy ezen dokumentumokat bemutatni nem tudja akkor a Játékos helyébe a Főnyeremény Sorsoláson kisorsolt soron következő Tartaléknyertes lép be nyertesként, a Főnyereményre ez az újabb Játékos jogosult.

8. Nyeremény kézbesítése, Főnyeremény átadása

8.1. A Heti vagy Havi Nyereményt a Szervező a Nyertes által megadott címre kézbesítteti, legkésőbb a Promóciós Időszak lezárását követő 60. napig. A Nyeremény kézbesítési címre történő kiszállításához a Szervező harmadik személy szolgáltatását veszi igénybe.

8.2. A Szervező a Heti vagy Havi Nyeremény kézbesítését megtagadhatja azzal a Nyertessel szemben, aki részére a Nyereményt azért nem lehet kézbesíteni, mert az általa megadott adatok nem valósak, vagy tévesek. Szervező a Játékos/Nyertes téves adatszolgáltatásából adódó felelősségét kizárja.

8.3. A Főnyeremény átadására Budapesten, a Főnyereményt adó Partner márkakereskedőjének telephelyén kerül sor legkésőbb 2014. december 31-ig; a pontos átadási időpontról és helyszínről a Szervező a Főnyeremény Nyertesét értesíti. A Játékos vállalja, hogy a Főnyeremény átadásával kapcsolatban együttműködik a Szervezővel, illetve a Partnerrel, a Főnyeremény átadásához szükséges további adatszolgáltatást a Szervező, illetve a Partner felé teljesíti az egyeztetésük szerint és minden nyilatkozatot megtesz, amely szükséges a Főnyeremény átruházásához.

9. Adózási szabályok, jótállás és szavatosságok

9.1. A Főnyereményhez kapcsolódó adó- és járulékfizetési kötelezettséget a Szervező viseli; a Főnyeremény forgalomba helyezési költségei a Szervezőt terhelik, minden egyéb a Főnyereménnyel – például annak átvételével, üzemeltetésével – kapcsolatban felmerülő díj, illeték, adó, költség, ideértve különösen a Főnyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei, a kötelező gépjármű felelősségbiztosításának díja, casco, stb. a Főnyeremény Nyertesét terheli.

9.2. A Heti és Havi Nyereményhez kapcsolódó adó- és járulékfizetési kötelezettséget a Szervező viseli; a Heti és Havi Nyeremény kézbesítési címre történő kiszállításának költségei is a Szervezőt terheli.

9.3. A Játékos a Nyereményekkel kapcsolatos jótállási és szavatossági igényeivel a Nyereményekhez csatolt jótállási és szavatossági tájékoztatóban foglaltak szerint tud eljárni, amelyet az adott Nyeremény gyártója, forgalmazója, vagy szolgáltatója csatol a Nyereményhez.

10. Szervező jogai

10.1. Játékos tudomásul veszi, hogy a Szervező szerverének teljesítménye, üzenet-, adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológiai függvényei, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja a hálózati leterheltség és egyéb olyan, a Szervezőn kívül álló tényezők, mint például hálózati torlódás, lefedettség, kapcsolati hibák, a mobileszközök teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az SMS üzenetek és a Weboldalon történt feltöltés kézbesítési hibáiért vagy késedelméért a felelősségét kizárja.

10.2. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Promócióból kizárja azt a Játékost, aki a Promóció internetoldalának feltörésével, robot vagy spam program használatával, vagy egyéb csalásra lehetőséget adó módon kíván a Promócióban részt venni.

10.3. A Játékosok a Promócióban való részvétel során a jelen Promóciós Szabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A Szervező a Promócióból kizárhatja azt a Játékost, aki jelen Promóciós Szabályzatot megszegi.

10.4. A Szervező nem felel, és kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt, amelyek a Promóció esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Promóció során bekövetkezett késésekből ered vagy ahhoz kapcsolódik, ide nem értve a szándékosan okozott károkért való felelősséget.

10.5. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Promóciót bármikor szüneteltesse vagy visszavonja, továbbá, hogy a Promóció feltételeit a vásárlók Weboldalon történő tájékoztatása mellett bármikor megváltoztassa.

11. A Promóciós Szabályzat kihelyezése

11.1. Jelen Promóciós Szabályzatot a Szervező a Promóció Weboldalán, valamint a Promócióban résztvevő Töltőállomásokon teszi elérhetővé.

12. Adatvédelem

12.1. A Promócióban résztvevő Játékos hozzájárul ahhoz, hogy:

 • nyertessége esetén a neve és az általa megadott kézbesítési címének irányítószámát és helységnevét a Weboldalon a Szervező közzétegye, (maximum a Promóció utolsó napját követő 90 napig), továbbá
 • nyertessége esetén a Heti és Havi Nyeremények kézbesítési címre történő leszállításához a Nyertes adatait átadja a Magyar Posta Zrt. 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.), illetve a Mixpakk Kft. ( 1119 Budapest, Petzvál József u. 50-56.) részére; továbbá

 • a Szervező a játékos adatait a Szervező Promóció lebonyolításában közreműködő alvállalkozója az A4C Marketing Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 2., cégjegyzékszáma: 01-09-666794) részére átadja, abból a célból, hogy az A4C Marketing Kft. a Promóció lebonyolításában a Szervező megbízásából eljárjon.

12.2. Játékos tudomásul veszi, hogy adatszolgáltatása önkéntes, adatai kezelését és feldolgozását a Szervező, valamint az A4C Marketing Kft. végzi az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezésinek figyelembevételével.

12.3. Játékos adatai a Promóció utolsó napját követő legkésőbb 90. napon törlésre kerülnek Szervező valamint az A4C Marketing Kft. adatbázisából.

12.4. A ClubSmart Program részére megadott adatok vonatkozásában annak Működési Szabályzata irányadó.

1.számú melléklet

Játékszelvény

Promóciós szelveéyn minta Promóciós szelveéyn minta másik oldala

2.számú melléklet

Perfect Shine típusú autómosási Kedvezmény nyújtására kijelölt Töltőállomások címlistája:

Shell Töltőállomás címe Shell Töltőállomás üzemeltető
2092 Budakeszi, Szőlőskert utca 1. Adan Trade Kft.
1012 Budapest Alkotás utca 20-24. IVÁN RÉGIÓ Kft.
1037 Budapest, Bécsi út 248-250. S&B TRADE Kft.
1135 Budapest, Béke út 58. Royal Petrol Kft.
1118 Budapest, Budaörsi út 11-18. 01151/1 Adan Trade Kft.
1096 Budapest, Haller utca 56. Formula Team Kft.
1222 Budapest, Nagytétényi út 27. DETI Petrol Kft.
1112 Budapest, Péterhegyi út 54. Adan Trade Kft.
1043 Budapest, Pozsonyi út 1. S&B TRADE Kft.
1103 Budapest, Sibrik Miklós utca 30. WINNER-TEAM LINE Kft.
1039 Budapest, Szentendrei út 373. Ferra-ri Fuel Kft.
1195 Budapest, Üllői út 233. RÉGIÓ TREND Kft.
2700 Cegléd, Malomtószél utca 26. REM-HOR-SZOL Petrol Kft.
4027 Debrecen, Böszörményi út 1. Divus-Dux Kft.
7200 Dombóvár, Juhász Gyula utca 1. KSZD-PETROL Kft.
2030 Érd, Iparos út 42. Hardsave 2002 Kft.
2100 Gödöllő, Dózsa György út 108. LOMA FILD Kft.
9021 Győr, Domb utca 2-4. Present-Partner Kft.
9027 Győr, Tompa utca 7. Present-Partner Kft.
4220 Hajdúböszörmény, Tessedik Sámuel u 2. Divus-Dux Kft.
6000 Kecskemét, Bethlen körút 57-61. REM-HOR-SZOL Petrol Kft.
6400 Kiskunhalas, Kárpát utca 9. BARIDO 2011 Kft.
3527 Miskolc, Vologda utca 91/56 EDOSZ-Trend Kft.
4400 Nyíregyháza, Mező utca 28-40 (5594/3 hrsz.) Ökrösi Team Kft.
7632 Pécs, Siklósi út 66. Donátus-Szilvás Kft.
9600 Sárvár, Deák u- Fekete-híd utca sarok 520/16 hrsz 83 Bigi Kft.
2083 Solymár, Rózsika utca 2. Adan Trade Kft.
6727 Szeged, Algyői utca 67. 1008/7 hrsz. KEVICZKY TRADE Kft.
6729 Szeged, Szabadkai út 7. KEVICZKY TRADE Kft.
8000 Székesfehérvár, Palotai út 5508/1 hrsz. General-Stand Kft.
5000 Szolnok, Hunyadi utca 2-4. KÁMI-TREND Kft.
9700 Szombathely, Dolgozók útja 3785(83 hrsz.) Bigi Kft.
9700 Szombathely, Kiskar utca 8. Bigi Kft.
2800 Tatabánya, 100-as út 53 km szakasz 11818/1 hrsz. Bogár Petrol Kft.
2800 Tatabánya, Köztársaság út 5767/11 hrsz. Bogár Petrol Kft.